วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ผลอภิญญาสมาบัติขึ้นกับความพอใจ(ปกิณกะธรรม ๑๘ ก.ค. ๕๘)

๑๘ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมผลอภิญญาสมาบัติขึ้นกับความพอใจ
580718_10_ปกิณกะธรรมผลอภิญญาสมาบัติขึ้นกับความพอใจ.mp3