วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ผลการสวดพระปริตร(ปกิณกะธรรม ๒๕ ก.ค. ๕๘)

๒๕ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมผลการสวดพระปริตร
580725_09_ปกิณกะธรรมผลการสวดพระปริตร.mp3