วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การใคร่ครวญตัณหาความอยาก(ปกิณกะธรรม ๒๕ ก.ค. ๕๘)

๒๕ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญตัณหาความอยาก
580725_05_ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญตัณหาความอยาก.mp3