วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

อานิสงส์ถวายสังฆทานทำให้ถึงมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๔ ก.ค. ๕๘)

๔ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมอานิสงส์ถวายสังฆทานทำให้ถึงมรรคผล
580704_03_ปกิณกะธรรมอานิสงส์ถวายสังฆทานทำให้ถึงมรรคผล.mp3