วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การพิจารณากายจิตผู้รู้(ปกิณกะธรรม ๑๘ ก.ค. ๕๘)

๑๘ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการพิจารณากายจิตผู้รู้
580718_04_ปกิณกะธรรมการพิจารณากายจิตผู้รู้.mp3