วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

อารมณ์ฉลาดแบบพุทธจริต(คุยก่อนกรรมฐาน ๑๑ ก.ค. ๕๘)

๑๑ ก.ค. ๕๘-คุยก่อนกรรมฐานอารมณ์ฉลาดแบบพุทธจริต
580711_04_คุยก่อนกรรมฐานอารมณ์ฉลาดแบบพุทธจริต.mp3