วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ศีลกรรมบถเป็นที่วางของจิตเมื่อมีอารมณ์เบื่อ(ปกิณกะธรรม ๒๕ ก.ค. ๕๘)

๒๕ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมศีลกรรมบถเป็นที่วางของจิตเมื่อมีอารมณ์เบื่อ
580725_06_ปกิณกะธรรมศีลกรรมบถเป็นที่วางของจิตเมื่อมีอารมณ์เบื่อ.mp3