วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

สัมโมทนียกถาความเมตตาต่อคน๔จำพวก(ปกิณกะธรรม ๔ ก.ค. ๕๘)

๔ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมสัมโมทนียกถาความเมตตาต่อคน๔จำพวก
580704_05_ปกิณกะธรรมสัมโมทนียกถาความเมตตาต่อคน๔จำพวก.mp3