วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

อานุภาพการสวดบทพระปริตรด้วยจิตศรัทธา(ปกิณกะธรรม ๓ ก.ค. ๕๘)

๓ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมอานุภาพการสวดบทพระปริตรด้วยจิตศรัทธา
580703_08_ปกิณกะธรรมอานุภาพการสวดบทพระปริตรด้วยจิตศรัทธา.mp3