วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การตั้งนิมิตองค์แก้ว(คุยก่อนกรรมฐาน ๑๙ ก.ค. ๕๘)

๑๙ ก.ค. ๕๘-คุยก่อนกรรมฐานการตั้งนิมิตองค์แก้ว
580719_04_คุยก่อนกรรมฐานการตั้งนิมิตองค์แก้ว.mp3