วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

จริตของนักปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๑๘ ก.ค. ๕๘)

๑๘ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมจริตของนักปฏิบัติ
580718_05_ปกิณกะธรรมจริตของนักปฏิบัติ.mp3