วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การเจริญเมตตาแบบโลกุตระ(เทศน์ ๑๑ ก.ค. ๕๘)

๑๑ ก.ค. ๕๘-เทศน์การเจริญเมตตาแบบโลกุตระ
580711_02_เทศน์การเจริญเมตตาแบบโลกุตระ.mp3