วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ผลการปฏิบัติไม่คืบหน้าเพราะไม่รู้จักตัวเอง(ปกิณกะธรรม ๑๙ ก.ค. ๕๘)

๑๙ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมผลการปฏิบัติไม่คืบหน้าเพราะไม่รู้จักตัวเอง
580719_03_ปกิณกะธรรมผลการปฏิบัติไม่คืบหน้าเพราะไม่รู้จักตัวเอง.mp3