วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

คุณแห่งสังฆทาน(ปกิณกะธรรม ๑๒ ก.ค. ๕๘)

๑๒ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมคุณแห่งสังฆทาน
580712_03_ปกิณกะธรรมคุณแห่งสังฆทาน.mp3