วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

คุณแห่งความรู้ยิ่งขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า(เทศน์ ๒๖ ก.ค. ๕๘)

๒๖ ก.ค. ๕๘-เทศน์คุณแห่งความรู้ยิ่งขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
580726_02_เทศน์คุณแห่งความรู้ยิ่งขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.mp3