วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

มรรคปฏิปทาตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๓๑ ก.ค. ๕๘)

๓๑ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมมรรคปฏิปทาตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
580731_04_ปกิณกะธรรมมรรคปฏิปทาตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.mp3