วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

ทาน ศีล ภาวนาเป็นบุญใหญ่ทำให้เข้าถึงคำสอนของพระและพาให้พ้นทุกข์ได้(เทศน์ ๓๐ ก.ย. ๖๑)

๓๐ ก.ย. ๖๑-เทศน์ทาน ศีล ภาวนาเป็นบุญใหญ่ทำให้เข้าถึงคำสอนของพระและพาให้พ้นทุกข์ได้
610930_03_เทศน์ทานศีลภาวนาเป็นบุญใหญ่ทำให้เข้าถึงคำสอนของพระและพาให้พ้นทุกข์ได้.mp3