วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2561

ใคร่ครวญวิปัสสนาญาณ ๙ เข้าสู่โลกุตระ(ปกิณกะธรรม ๒๒ ก.ย. ๖๑)

๒๒ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญวิปัสสนาญาณ  ๙ เข้าสู่โลกุตระ
610922_05_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญวิปัสสนาญาณ๙เข้าสู่โลกุตระ.mp3