วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561

ทานอันประกอบด้วยพรหมวิหารเป็นพื้นฐานของศีลทำให้เกิดปัญญา(ปกิณกะธรรม ๑ ก.ย. ๖๑)

๑ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมทานอันประกอบด้วยพรหมวิหารเป็นพื้นฐานของศีลทำให้เกิดปัญญา
610901_06_ปกิณกะธรรมทานอันประกอบด้วยพรหมวิหารเป็นพื้นฐานของศีลทำให้เกิดปัญญา.mp3