วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2561

การวางอารมณ์ใจของผู้มีอายุ(ปกิณกะธรรม ๑๕ ก.ย. ๖๑)

๑๕ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ใจของผู้มีอายุ
610915_06_ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ใจของผู้มีอายุ.mp3