วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2561

ความเมตตาของท่านปู่พระอินทร์และท่านย่า(ปกิณกะธรรม ๘ ก.ย. ๖๑)

๘ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมความเมตตาของท่านปู่พระอินทร์และท่านย่า
610908_07_ปกิณกะธรรมความเมตตาของท่านปู่พระอินทร์และท่านย่า.mp3