วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2561

ผู้มีจิตมั่นคงปฏิบัติตามคำสอนของพระ ย่อมมีจิตผ่องใสมีสุคติเป็นที่ไป(เทศน์ ๒๓ ก.ย. ๖๑)

๒๓ ก.ย. ๖๑-เทศน์ผู้มีจิตมั่นคงปฏิบัติตามคำสอนของพระ ย่อมมีจิตผ่องใสมีสุคติเป็นที่ไป
610923_03_เทศน์ผู้มีจิตมั่นคงปฏิบัติตามคำสอนของพระย่อมมีจิตผ่องใสมีสุคติเป็นที่ไป.mp3