วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

ร่างกายเป็นพาหนะสำหรับทำความดี(ปกิณกะธรรม ๓๐ ก.ย. ๖๑)

๓๐ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมร่างกายเป็นพาหนะสำหรับทำความดี
610930_04_ปกิณกะธรรมร่างกายเป็นพาหนะสำหรับทำความดี.mp3