วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

บูชาสมเด็จพระคะแนนด้วยความเข้าถึงคุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๓๐ ก.ย. ๖๑)

๓๐ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมบูชาสมเด็จพระคะแนนด้วยความเข้าถึงคุณพระรัตนตรัย
610930_06_ปกิณกะธรรมบูชาสมเด็จพระคะแนนด้วยความเข้าถึงคุณพระรัตนตรัย.mp3