วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561

การเห็นทุกข์จับใจเป็นของยาก ผู้ประมาทจะหนีไม่พ้นอกุศลกรรม(ปกิณกะธรรม ๗ ก.ย. ๖๑)

๗ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการเห็นทุกข์จับใจเป็นของยาก ผู้ประมาทจะหนีไม่พ้นอกุศลกรรม
610907_01_ปกิณกะธรรมการเห็นทุกข์จับใจเป็นของยากผู้ประมาทจะหนีไม่พ้นอกุศลกรรม.mp3