วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2561

อุปมาชีวิตดังละครยอมรับความจริงและบุพกรรมที่ทำมา(ปกิณกะธรรม ๒๓ ก.ย. ๖๑)

๒๓ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมอุปมาชีวิตดังละครยอมรับความจริงและบุพกรรมที่ทำมา
610923_01_ปกิณกะธรรมอุปมาชีวิตดังละครยอมรับความจริงและบุพกรรมที่ทำมา.mp3