วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561

อย่าปล่อยใจตามจริตนิสัย เพียรปฏิบัติตามคำพระสอน(ปกิณกะธรรม ๒๑ ก.ย. ๖๑)

๒๑ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมอย่าปล่อยใจตามจริตนิสัย เพียรปฏิบัติตามคำพระสอน
610921_01_ปกิณกะธรรมอย่าปล่อยใจตามจริตนิสัยเพียรปฏิบัติตามคำพระสอน.mp3