วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2561

การปฏิบัติไม่ใช่เอาชนะแต่ต้องยอมรับกฎธรรมดา(ปกิณกะธรรม ๑๕ ก.ย. ๖๑)

๑๕ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติไม่ใช่เอาชนะแต่ต้องยอมรับกฎธรรมดา
610915_01_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติไม่ใช่เอาชนะแต่ต้องยอมรับกฎธรรมดา.mp3