วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2561

หลักปฏิบัติกสิณจิตสำคัญที่การแยกจิตออกจากกาย(ปกิณกะธรรม ๒๓ ก.ย. ๖๑)

๒๓ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมหลักปฏิบัติกสิณจิตสำคัญที่การแยกจิตออกจากกาย
610923_08_ปกิณกะธรรมหลักปฏิบัติกสิณจิตสำคัญที่การแยกจิตออกจากกาย.mp3