วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2561

การปฏิบัติด้วยการละส่วนสุดสองอย่าง(ปกิณกะธรรม ๘ ก.ย. ๖๑)

๘ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติด้วยการละส่วนสุดสองอย่าง
610908_05_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติด้วยการละส่วนสุดสองอย่าง.mp3