วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2561

ความกตัญญูเป็นคุณธรรมสำคัญในการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๒๙ ก.ย. ๖๑)

๒๙ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมความกตัญญูเป็นคุณธรรมสำคัญในการปฏิบัติ
610929_04_ปกิณกะธรรมความกตัญญูเป็นคุณธรรมสำคัญในการปฏิบัติ.mp3