วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2561

ธรรมใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าตรัสเหตุแห่งธรรมนั้น(เทศน์ ๒ ก.ย. ๖๑)

๒ ก.ย. ๖๑-เทศน์ธรรมใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าตรัสเหตุแห่งธรรมนั้น
610902_03_เทศน์ธรรมใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าตรัสเหตุแห่งธรรมนั้น.mp3