วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2561

หัวใจของทานคือการให้ด้วยเมตตาเพื่อให้ผู้อื่นเป็นสุข(ปกิณกะธรรม ๙ ก.ย. ๖๑)

๙ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมหัวใจของทานคือการให้ด้วยเมตตาเพื่อให้ผู้อื่นเป็นสุข
610909_01_ปกิณกะธรรมหัวใจของทานคือการให้ด้วยเมตตาเพื่อให้ผู้อื่นเป็นสุข.mp3