วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2561

ทำความดีเมื่อมีโอกาสด้วยกำลังใจเต็ม(ปกิณกะธรรม ๑๕ ก.ย. ๖๑)

๑๕ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมทำความดีเมื่อมีโอกาสด้วยกำลังใจเต็ม
610915_04_ปกิณกะธรรมทำความดีเมื่อมีโอกาสด้วยกำลังใจเต็ม.mp3