วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2561

สมเด็จพระคะแนนระลึกคุณครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๒๒ ก.ย. ๖๑)

๒๒ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมสมเด็จพระคะแนนระลึกคุณครูบาอาจารย์
610922_06_ปกิณกะธรรมสมเด็จพระคะแนนระลึกคุณครูบาอาจารย์.mp3