วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561

อย่ากังวลในทรัพย์ ความรู้ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทำให้พ้นทุกข์ได้(ปกิณกะธรรม ๑ ก.ย. ๖๑)

๑ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมอย่ากังวลในทรัพย์ ความรู้ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทำให้พ้นทุกข์ได้
610901_05_ปกิณกะธรรมอย่ากังวลในทรัพย์ความรู้ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทำให้พ้นทุกข์ได้.mp3