วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560

จิตของผู้ไม่ผูกพันในฐานะทั้ง ๔ (นิทาน ๖ ธ.ค. ๖๐)

๖ ธ.ค. ๖๐-นิทานจิตของผู้ไม่ผูกพันในฐานะทั้ง ๔
601206_02_นิทานจิตของผู้ไม่ผูกพันในฐานะทั้ง๔.mp3