วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การตั้งเจตนาในการถวายสังฆทานเพื่อผู้ล่วงลับ(ปกิณกะธรรม ๒ ธ.ค. ๖๐)

๒ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการตั้งเจตนาในการถวายสังฆทานเพื่อผู้ล่วงลับ
601202_06_ปกิณกะธรรมการตั้งเจตนาในการถวายสังฆทานเพื่อผู้ล่วงลับ.mp3