วันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2560

คุณและความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ในวันพ่อ(ปกิณกะธรรม ๕ ธ.ค. ๖๐)

๕ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมคุณและความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ในวันพ่อ
601205_01_ปกิณกะธรรมคุณและความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในวันพ่อ.mp3