วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ความยากจนเกิดจากเหตุ(นิทาน ๑๐ ธ.ค. ๖๐)

๑๐ ธ.ค. ๖๐-นิทานความยากจนเกิดจากเหตุ
601210_02_นิทานความยากจนเกิดจากเหตุ.mp3