วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ปัตตานุโมทนาความดีของผู้อื่นต้องอาศัยปัญญา(ปกิณกะธรรม ๒๔ ธ.ค. ๖๐)

๒๔ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมปัตตานุโมทนาความดีของผู้อื่นต้องอาศัยปัญญา
601224_05_ปกิณกะธรรมปัตตานุโมทนาความดีของผู้อื่นต้องอาศัยปัญญา.mp3