วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

เจริญพระพุทธมนต์พระปริตรส่งท้ายปีเก่า(ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๖๐)

๓๑ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมเจริญพระพุทธมนต์พระปริตรส่งท้ายปีเก่า
601231_04_ปกิณกะธรรมเจริญพระพุทธมนต์พระปริตรส่งท้ายปีเก่า.mp3