วันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2560

เรื่องยมทูต(กรรมฐาน ๕ ธ.ค. ๖๐)

๕ ธ.ค. ๖๐-กรรมฐานเรื่องยมทูต
601205_03_กรรมฐานเรื่องยมทูต.mp3