วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การทำจิตสงบในห้องพุทธคุณ(กรรมฐาน ๒ ธ.ค. ๖๐)

๒ ธ.ค. ๖๐-กรรมฐานการทำจิตสงบในห้องพุทธคุณ
601202_08_กรรมฐานการทำจิตสงบในห้องพุทธคุณ.mp3