วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2560

อดทนด้วยความเมตตาและยอมรับกฎธรรมดา(ปกิณกะธรรม ๑๗ ธ.ค. ๖๐)

๑๗ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมอดทนด้วยความเมตตาและยอมรับกฎธรรมดา
601217_03_ปกิณกะธรรมอดทนด้วยความเมตตาและยอมรับกฎธรรมดา.mp3