วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ความอดทนก็ดี ความเพียรก็ดีความดี จะมีผลกับพ่อแม่และคนที่ใกล้เราเสมอ(เทศน์ ๓๑ ธ.ค. ๖๐)

๓๑ ธ.ค. ๖๐-เทศน์ความอดทนก็ดี ความเพียรก็ดี ความดีจะมีผลกับพ่อแม่และคนที่ใกล้เราเสมอ
601231_06_เทศน์ความอดทนก็ดีความเพียรก็ดีความดีจะมีผลกับพ่อแม่และคนที่ใกล้เราเสมอ.mp3