วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

แสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ(ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๖๐)

๓๑ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
601231_02_ปกิณกะธรรมแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ.mp3