วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

บวงสรวงท่านผู้มีพระคุณในวันส่งท้ายปี ๒๕๖๐(ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๖๐)

๓๑ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมบวงสรวงท่านผู้มีพระคุณในวันส่งท้ายปี ๒๕๖๐
601231_03_ปกิณกะธรรมบวงสรวงท่านผู้มีพระคุณในวันส่งท้ายปี๒๕๖๐.mp3