วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การใคร่ครวญนิวรณ์ ๕ ประการเป็นหลักเข้าสู่ความสงบเบื้องต้น(กรรมฐาน ๒๑ ธ.ค. ๖๐)

๒๑ ธ.ค. ๖๐-กรรมฐานการใคร่ครวญนิวรณ์ ๕ ประการเป็นหลักเข้าสู่ความสงบเบื้องต้น
601221_06_กรรมฐานการใคร่ครวญนิวรณ์๕ประการเป็นหลักเข้าสู่ความสงบเบื้องต้น.mp3