วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ใคร่ครวญสังโยชน์เดินเข้าห้องพุทธคุณ(ปกิณกะธรรม ๒ ธ.ค. ๖๐)

๒ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญสังโยชน์เดินเข้าห้องพุทธคุณ
601202_07_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญสังโยชน์เดินเข้าห้องพุทธคุณ.mp3